Maturita z angličtiny

V přípravě na maturitní zkoušku z anglického jazyka se zaměříme na studentova slabá místa a vyzkoušíme si testy na nečisto. Věnujeme se všem částem zkoušky dle požadavků Ministerstva školství.

Každá lekce trvá 60 minut.

Cena 500Kč/60 min

Více info na anglictinanabotance@gmail.com

  • Facebook Social Icon

STANAG 1

STANAG 2

Standardizační zkoušky STANAG slouží k měření jazykové úrovně zaměstnanců organizace NATO a armády ČR. Při přípravě na tuto zkoušku se systematicky věnujeme všem oblastem:ústnímu projevu a modelovým situacím, poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a písemnému projevu.

Cena 500 Kč/60 min

Více info na anglictinanabotance@gmail.com

  • Facebook Social Icon

FCE

Zkouška First Certificate in English testuje znalost anglického jazyka u studentů s minimální úrovní B2. U FCE se k poslechu, psaní a ústnímu projevu připojuje i gramatická část (use of English). Zkouška FCE je mezinárodně uznávána.

Cena 500 Kč/60 min

Více info na anglictinanabotance@gmail.com

  • Facebook Social Icon

PET

Zkouška Preliminary English Test je určena k otestování znalostí anglického jazyka u studentů s minimální úrovní B1. Dělí se na: čtení, psaní, poslech a mluvení. Do přípravy zahrneme zajímavá videa, články a hry a testy si, samozřejmě, na nečisto vyzkoušíme. Zkouška PET je mezinárodně uznávána.

Cena 500 Kč/60 min

Více info na anglictinanabotance@gmail.com

  • Facebook Social Icon

SJZ

Státní jazyková zkouška základní ověřuje znalosti anglického jazyka na úrovni B2 (malá státnice). SJZ je oficiálním dokladem o dosažené úrovni pouze v České republice, v zahraničí není uznávána. 

Cena 500Kč/60 min

Více info na anglictinanabotance@gmail.com

  • Facebook Social Icon

Příprava na zkoušky z angličtiny