top of page
Angličtina na Botance

Made in New Zealand

Angličtina na Botance

Austrálie

Překlady a korektury

Provádím bězné i expresní korektury a překlady z a do angličtiny. Ujmu se vašeho textu, ať je to kniha, životopis, smlouva nebo článek.

Každou zakázku zpracovávám s velkou pozorností a citem pro detail a zaručuji tak vysokou kvalitu překladu. Zásadně přijímám pouze ty závazky, které odpovídají mým schopnostem.

Jsem vázána zachováním mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci setkám. Důvěrné informace nikdy nezneužívám.

Překlad     400 Kč/NS (3 dny+)

Korektura  100 Kč/NS (3 dny+) 

Express   +100 Kč (2 dny a méně)

Pro express služby mne kontaktujte

přímo na tel 739015327.

 

 

Cena se odvíjí od počtu slov, složitosti textu a doby dodání. Minimální zakázka je půl normostrany.

1 NS (normostrana) = 1800 úhozů, zhruba 250 slov

Běžný termín dodání 3 dny

překlad
bottom of page