top of page

Trable s anglickou výslovností

Aktualizováno: 30. 1. 2022Proč se vůbec trápit s anglickou výslovností?

Přestože jsou vaše gramatika a slovní zásoba vynikající, může se stát, že vám nebude dobře rozumět. Anglický jazyk má některé zvuky, které čeština nemá a tak je právě výslovnost jednou z nejtěžších částí při učení angličtiny. Nacvičování výslovnosti však není důležité jen pro pokročilejší studenty. Právě naopak. Trénink výslovnosti je nezbytný již od chvíle, kdy s novým jazykem začnete.

Kdy začít pilovat výslovnost?

Na výslovnost se soustřeďme hned zpočátku, jelikož, jak se říká, zvyk je železná košile a zautomatizované chyby se velmi těžce napravují. Jde např. o výslovnost jednotlivých fonémů (zvuků). Ono proslulé th nebo otevřené e, což je něco mezi e a a, jsou zvuky, které v češtině nemáme, a tudíž je musíme fyzicky cvičit. Tak jako trénujeme svaly chozením do posilovny nebo běháním, výslovnost nacvičíme napodobováním a fyzickým procvičováním. Odnaučit se již zažitý způsob výslovnosti těchto zvuků je velice obtížné.

Mějme však na paměti, že každý extrém škodí. Není třeba se stresovat a pilovat výslovnost v angličtině do absolutní dokonalosti. Trocha našeho českého přízvuku bude znatelná vždy a není to, podle mě, nic špatného. Nevěnujte se tedy jen jedné části nového jazyka na úkor ostatních. V počáteční fázi učení jde jen o to, aby protistrana poznala, že na ni nemluvíte česky, ale započali jste konverzaci v angličtině.


Jak trénovat anglickou výslovnost?

Čtením a filmy si sice zvyšujeme povědomí o tom, jak daný jazyk funguje a jak zní, ale musíme si to také prakticky vyzkoušet. Trénovat musíme fyzicky a to hlasitým opakováním jednotlivých slovíček, spojení či celých vět. Technice, při které opakujeme a napodobujeme to, co slyšíme, se říká shadowing (stínování).

Výbornými prostředky k takové praxi je například aplikace Duolingo. Na shadowing můžeme také využít konverzace v seriálech nebo slovníky s výslovností. I You Tube videa od rodilých mluvčí jsou dobrou pomůckou. Většina nahrávek se dá zpomalit a tak si můžeme slovíčko nebo frázi několikrát plynule zopakovat, než se vrhneme na verzi v plné rychlosti. A nebojte se u toho přehánět. Klidně si scénu ze seriálu zahrajte, napodobujte intonaci a důrazy ve větách. Vžijte se do dané situace a opakujte pěkně nahlas. Nestyďte se výslovnost až teatrálně přehánět. V konverzaci s cizincem se nás většina trochu stydí a tak z nás naučené fráze nakonec nevyjdou tak přemrštěné, jako když nacvičujeme. Už to ale přeci jen bude trochu podobnější angličtině rodilého mluvčího.

Dalším tipem na takové to domácí procvičování jsou stránky www.youglish.com, kde si dokonce zadáte, ve které angličtině (britské, americké, australské) chcete slovo slyšet. Objeví se vám videa, kde je dané slovo použito. Nahrávky jsou různorodé. Jedná se o dokumentární pořady, novinářské rozhovory, univerzitní lekce i úryvky z komedií. Můžete přeskakovat videa, dokud nenajdete to nejsrozumitelnější pro vás. Nahrávku pak můžete přetáčet a pauzovat neustále dokola. K větě, kterou chcete procvičit, se můžete vrátit třeba desetkrát. Natrénujete si tak nejen výslovnost jednotlivých slov, ale i intonaci v celých větách.


Jak se zbavit strachu z mluvení?

I když si budete možná občas připadat směšně, tréninkem si zvyknete říkat cizí slova nahlas a už vám nepřijdou tak nepřirozená. Cizí slova tzv. chytnete do pusy, zvyknete si je slyšet od vás samotných. O to jednodušší pak bude tato slova použít, kdykoliv bude potřeba. Zautomatizováním výrazů se krátí čas vyjádření, jelikož netrávíte vteřiny navíc přemýšlením nad výslovností každého slova. Tím si nezbytně zvyšujete i sebevědomí.

Čtení, poslech a sledování seriálů jsou výborná věc. Naposlouchat se dá hodně. Když si to ale nenacvičíme v realitě, nezkusíme si, jak to zní z našich vlastních úst, nepohrajeme si s intonací, budeme vždy mluvit se strachem a obavou, že to říkáme špatně, nebo že jsme směšní.

Jak se přiblížit angličtině rodilého mluvčího?

Přízvuk (stress) v anglických slovech a větách je také pro našince oříškem. V češtině máme u slov přízvuk stálý a to na první slabice, kdežto v angličtině se klade důraz na přízvučné slabiky a slova, která mají význam. Předložky a vyloženě gramatické prvky jsou intonačně redukovány. Autoři studující přízvuk v angličtině většinou doporučují naučit se správný důraz ve slově ihned při setkání s ním. Student by si měl také všímat významu. Pokud např. dvouslabičné slovo ve větě plní funkci slovesa, bude důraz na druhé hlásce. Pokud jde o dvouslabičné podstatné jméno, bude přízvuk na první hlásce. Jako příklad si uvedeme slovo present. Pokud jej bereme jako podstatné jméno znamenající dárek, bude se vyslovovat s důrazem na první slabice, tedy PREsent. Pokud bude ve větě jako sloveso znamenající představovat, dát, ukázat, bude se vyslovovat s důrazem na druhé slabice, tedy preSENT.

Přídech (aspirace) na p, t, k také dělá hodně. Dodáme jakoby h na konci těchto souhlásek a hned zníme o něco více anglicky. Pozor! Pokud se ale před těmito souhláskami vyskytuje s, přídech se nepřidává. Podívejme se na výslovnost u slov top a stop. U prvního budeme po t hlučně vydechovat. U druhého bude jasné a krátké t. U key bude po k přídech a u ski nebude. U slova pot bude po p přídech, u slova sport nebude. Opět si daná slovíčka můžete naposlouchat na www.youglish.com nebo v online slovnících.


Jakou angličtinu? Americkou nebo britskou?

Nezapomínejme, že výslovností je povícero. Studentům se doporučuje soustředit na jeden typ angličtiny nejčastěji na britskou nebo americkou. Zde se nám projeví rozdíl v koncové souhlásce r. Ta není v britské angličtině standardně vyslovována. V americké je zřetelnější. Také písmenko t uprostřed slova zní v americké angličtině spíše jako d. Za příklad nám poslouží slovo voda, water.

Je pravda, že vlivem internetu a televize se výslovnosti míchají a mnoho studentů má dnes část slovní zásoby spojenou s americkou a část s britskou výslovností. Ve volném čase sledujeme seriály jako Friends, kde posloucháme americké herce a přitom chodíme do kurzu, kde se učíme britskou výslovnost. Tak schválně, vyhledejte si ve výše zmíněných zdrojích výslovnost slov schedule, mobile nebo garage. Jak daná slova vyslovujete vy? Slyšeli jste už obě výslovnosti?


Nečekejte pasivně, že anglickou výslovnost nějak pochytíte a začněte ji aktivně trénovat. Výsledky nebudou jen slyšet, ale budou znát i na vašem sebevědomí.


Učte se i na Facebooku!

117 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page