Úrovně angličtiny

Aktualizováno: 30. 1.

𝗔𝟬 (starter, beginner). Úplní začátečníci. Studenti, kteří se anglickým jazykem nikdy nezabývali a teprve začínají.


𝗔𝟭 (někde nazývaný beginner, někde elementary) Začátečníci. Studenti mají povědomí o základní anglické gramatice a frázích, ale jejich znalosti jsou spíše pasivní. Naučená slovní zásoba se většinou týká volného času nebo jejich práce. Vyjadřují se spíše heslovitě, ale dokáží reagovat na jednoduché otázky (řeknou jméno, odkud jsou, vyplní formulář, koupí jízdenku)


A2 Mírně pokročilí začátečníci (někde nazývaní elementary, někde pre-intermediate). Studenti rozumí psanému i mluvenému projevu na témata, která se jich přímo týkají. Zvládají odpovídat na jednodušší otázky a vést lehčí rozhovor o běžných rutinních záležitostech (nakupování, moje město, rodina…)


B1 Středně (mírně) pokročilí (intermediate). Projev studentů už je plynulý a studenti dokáží vyjádřit i abstraktní myšlenky. Rozeznají formální a neformální jazyk. Dokáží se zapojit do hovoru a poradí si s většinou situací, které mohou v běžném životě nastat. Rozumí pointě filmu nebo článku.


B2 Pokročilí (upper-intermediate). Studenti dokáží konverzovat i na odbornější témata, i když s chybami. Rozlišují přízvuky a jsou schopni psát složitější texty jako např. eseje. Dokáží vest konverzaci s rodilým mluvčím, rozumí knihám a filmům v originále.


C1 Pokročilí (advanced). Studenti rozumí i odborným textům a vyjadřují myšlenky smysluplně a flexibilně. Mohou bez zjevných problémů pohotově reagovat a rozvádět i vedlejší témata. Dokáží číst faktické i literární texty a ocenit rozlišné styly.


C2 Expert (proficiency). Jakékoliv živé vysílání, mluvené I psané styly, včetně idiomů a hovorových výrazů nečiní studentům potíže.


#anglictina #angličtina #urovně #urovenA2 #urovenB1 #urovenB2 #urovneanglictiny

46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše